Hovedside

 Litt om meg

Undervisningspplegget

 Priser og vilkår

 Kontakt

Gitarpedagog Svein Vold - Oslo

Undervisningsopplegget

Mine elever utgjør en særdeles variert forsamling, både når det gjelder alder, ambisjoner, forkunnskaper og musikksmak! Aldersmessig er det et spenn fra 7 - 70 pluss/ minus. Undervisningen foregår i storgrupper, smågrupper og individuelt.

 

Undervisning i storgruppe
(For øyeblikket ingen grupper gående)

Kursene i storgruppe er beregnet på ungdom og voksne som er helt eller nesten nybegynnere. Ved påmeldingen er det viktig å opplyse både om alder, og om man er totalt fersk eller har spilt litt fra før. På den måten kan jeg få satt sammen grupper som fungerer best mulig. (Elever som har spilt mye fra før og nådd et høyt nivå anbefales heller smågrupper eller individuell undervisning.) Undervisningen vil bestå i å lære å spille grep til sanger (som vi synger og/eller spiller CD ved siden av). I utgangspunktet vil akkordene slås, men fingerspill kan også bli aktuelt hvis vi kommer så langt. Dette tilpasses litt etter progresjonen i gruppa. Litt grunnleggende gitarteknikk må vi ta, og vi vil gå igjennom stemming av gitaren, både med og uten stemmeboks. Det anbefales sterkt å kjøpe en stemmeboks, da det å stemme på gehør tar flere år å lære skikkelig.

 

 


 

Smågrupper og individuell undervisning 
(Kontinuerlig opptak - for øyeblikket dessverre ingen ledig plass)

For de minste tar jeg gjerne utgangspunkt i barnesanger som de kjenner fra før, og de lærer både enstemmig melodispill og akkorder. Jeg benytter både gehørspill, noter, tabulatur og besifring, alt etter hva som fungerer best for den enkelte elev. For noen kan det også bli aktuelt med helt enkle, små klassiske gitarstykker, hvis de synes dét er gøy.

For ungdom og voksne blir det enda større variasjon i opplegget. Noen har ingen spesiell "bestilling" i det hele tatt, utover at de ønsker å lære å spille gitar. Da får de et opplegg av meg som vi justerer og endrer underveis, alt etter elevenes tilbakemeldinger. Andre vet mer konkret hva de ønsker å jobbe med; det kan være viser, eldre eller nyere pop/rock, jazz, blues, bossa eller klassisk gitar. Kanskje har de med seg en bestemt sang fra en CD, da plukker vi den på timen.

Forkunnskaper ikke nødvendig!
Når det gjelder forkunnskaper og ambisjoner spenner disse meget vidt - fra fullstendig nybegynnere som ønsker å lære noen få, enkle grep til sanger de kan synge (her kan også undervisning i storgruppe 
være en god idé), til elever som øver fram mot prøvespill på musikkonservatorium, med tanke på en fremtid som profesjonell musiker/ musikkpedagog. Uansett hvem DU er og hva slags utgangspunkt du har, vil du hos meg få et undervisningsopplegg som er tilpasset nettopp dine ønsker og forutsetninger!

Individuell eller gruppeundervisning?
Undervisningen foregår enten enkeltvis eller i grupper på 2 - 3 elever. For at en gruppe skal fungere optimalt bør elevene være på omtrent samme nivå, og fungere godt sammen sosialt. Et par - tre gode venner som begynner samtidig er ofte en bra setting. Individuell undervisning og gruppeundervisning har hver sine fordeler og ulemper. Blant fordelene med gruppeundervisning (når gruppen fungerer bra, vel å merke!) er at det sosiale virker motiverende, at vi får en mer effektiv bruk av tiden (ved at samme ting ikke trenger å forklares flere ganger) og at vi har muligheter for samspill. Ulempen kan være at vi får gått mindre i dybden hos den enkelte, både teknisk og musikalsk, og at jeg i noe mindre grad kan finne et opplegg som passer hele gruppen, spesielt hvis noen av elevene gjør raskere fremskritt enn andre. Fordelene og ulempene med individuell undervisning blir jo da det motsatte - vi får gått mer i dybden og treffer mer presist med opplegget, men mister det sosiale og samspillmulighetene. Rent generelt vil jeg si at gruppeundervisning er en god ide på nybegynnerstadiet og et stykke videre oppover. Men jo høyere nivået blir, jo viktigere blir det å få gått skikkelig i dybden, og da er det individuell undervisning som gjelder.

Generelt

Instrument
Det er svært viktig å ha et godt instrument å øve på hjemme. En gitar med nylonstrenger ("klassisk gitar") er "snillere" med fingertuppene enn en stålstrengsgitar, og er dessuten bedre egnet til fingerspill. For barn er det viktig at gitaren ikke er for stor; en gitar i full voksenstørrelse skaper masse ekstra problemer for en 8 - 10 åring. Det er forøvrig ikke alt som selges i butikkene som holder mål; hvis du finner en gitar til under tusenlappen er det stor grunn til å være skeptisk. Stort sett er det mulig å få en ok begynnergitar til et sted mellom 1500 og 3000 kr. Men her som ellers finnes det både gode og dårlige kjøp; hvis det skal kjøpes nytt anbefaler jeg å ha med en fagperson til butikken. Evt kan man spørre om å få låne gitaren med hjem, og så ta den med på gitartimen. I tillegg til gitar bør man skaffe seg en stemmeboks spesielt beregnet på gitar. 

Øving
For å få ordentlig utbytte av undervisningen er det helt nødvendig å øve jevnlig mellom undervisningstimene. For barn er 15 - 20 minutter pr dag fem dager i uka et minimum. Det er veldig viktig at barna raskt kommer inn i gode øverutiner; til dette trenger de som regel hjelp fra de voksne. Ungdom/voksne med moderate ambisjoner bør prøve å få til minst 20 - 30 minutter pr dag, minst fem dager i uka. De meget ambisiøse elevene kan komme opp i flere timer pr dag - uten at noen trenger å forklare dem hvorfor. Disse "øvingssatsene" er bare veiledende; til syvende og sist er det eleven selv som må bestemme når han skal øve, og hvor mye. Dessuten er det viktig å ikke se seg blind på mengden øving; kvaliteten er enda viktigere - altså det å være ordentlig konsentrert og øve selektivt (mest på det du ikke får til), mens du tenker bevisst på hva læreren har bedt deg om å passe på.

Tenk langt frem
Videre er det viktig å være tålmodig og tenke langt frem. Det å lære å spille et instrument innebærer at både hjernen og diverse muskler skal trenes opp til ting de aldri har gjort før, og slikt tar tid! Innimellom vil du føle at du ikke gjør fremgang i det hele tatt; da er det viktig å ikke gi opp, men øve jevnt og trutt og konsentrert videre, i visshet om at belønningen ligger rundt neste sving…

Les mer om priser og vilkår
her